Thijs Goverde met rood t-shirt met de tekst: Reading is Sexy
<<

Warrige mannen van middelbare leeftijd

De dikke agent schoot in de lach. 'Weet je dat niet? Weet je dat echt niet?'
'Nee,' schudde de blonde.
'Dat jochie,' vertelde de dikke, 'is de beroemdste artiest van de afgelopen... 's kijken...'
'Honderd jaar!' beet mijn zusje hem toe.
'Drie en een halve week,' zei de agent.
'Vier en een half,' bemoeide de kapselknaap zich ermee.
'Vier,' bood de agent.
'Vier en twee dagen, en lager ga ik niet,' zei de kapselknaap onverzettelijk.
'Doe ik 't voor,' sprak de agent gul.
'En welke van deze tweeling is de artiest?' vroeg de blonde. 'Of zingen ze samen?'
'Samen? Voor zover ik weet niet. En welke van de twee de artiest is, dat is makkelijk te zien. De meest arrogante van de twee, natuurlijk. Dat is bij die lui altijd zo.'
'Ik, arrogant?' snoof mijn zusje. 'Hoe durf je?'
'Ik ben juist helemáál niet arrogant,' vulde de kapselknaap aan. 'In alle meidenbladen staat dat ik juist op dat punt zo heel anders ben dan alle andere zangers. Zo heel open en benaderbaar...'
'...en dat ik altijd gewoon mezelf ben gebleven,' zei mijn zusje. De kapselknaap wierp een duistere blik in haar richting.
De dikke agent keek het even geamuseerd aan. Daarna zei hij: 'In elk geval is het wel duidelijk. Die jongen is hóógstwaarschijnlijk beschoten door een gestoorde fan. Fans doen soms rare dingen, hoor!'
'Je weet niet half hoe raar,' zei de kapselknaap en hij wierp wederom een duistere blik op mijn zusje.
'We moeten dus zoeken naar een meisje van tussen de tien en de zeventien,' ging de dikke agent verder.
'Of naar een warrige man van middelbare leeftijd,' zei zijn collega.
'Pardon?' vroegen de dikke, de kapselknaap en mijn zusje tegelijkertijd.
'Nou, onderzoek heeft uitgewezen dat zangers, die populair zijn bij vijftienjarige meisjes, ook altijd een grote aantrekkingskracht uitoefenen op warrige mannen van middelbare leeftijd. Dat is maar een klein deel van hun fans, natuurlijk, maar statistisch gesproken is de kans het grootst dat een warrige man van middelbare leeftijd geschifte dingen gaat doen.'
'Het zal je anders nog verbazen hoe geschift de meisjes-fans kunnen doen,' zei de kapselknaap bitter.
'Zo kan-ie wel weer,' zei mijn zusje.
'Ik ga wel achter de fans aan,' zei de dikke agent. 'Ik heb dochters, die zijn lid van een fanclub. Dus ik weet een beetje hoe ze denken. Ga jij dan even die kogelgaatjes bekijken? Kijken wat voor geweer het was, waar het gekocht is, enzovoort.'
'Oké,' knikte de blonde.
'U hoort nog van ons,' zei de dikke.
'Hoho,' zei Alexander. 'En mijn Joostje dan?'

Thijs is vandaag

Online
Offline,
want ik ben coole filmpjes aan het opnemen